Строеж на плажа

Двуцифрен спад на нощувките във варненските хотели и на приходите от тях отчита националната статистика за месец май в сравнение със същия период на миналата година, информира Дарик.

Общият брой на нощувките е над 308 600, което е повече от 16 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в хотели във Варненска област намалява с 8.7% и достига 94.1 хиляди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 21.7 %, като по този показател спадът надхвърля 4 %.

Приходите от нощувки достигат 15.3 млн. лв., което е с 10.7 % по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани със 17.5 %, докато тези от български граждани се увеличават с 28.1%.

Над 60 хиляди чужденци са посетили Варна през месец май. На-много са били гостите от Румъния (29.4 %), Германия (22.5 %), Полша и Франция (7.3 %).