Започна подаването на проекти за кандидатстване по фонд “Култура” във Варна

Кандидатите за финансиране ще могат да подадат документите си по електронен път до 31 януари, а окончателните резултати ще бъдат обявени до 28 февруари 2020 г. Това беше съобщено на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна, на което бяха одобрени насоките за кандидатстване. И през тази година ще бъдат финансирани проекти по четири направления: „Фестивали и конкурси”, „Творчески проекти”, „Национално и международно сътрудничество” и „Публики”. С приоритет ще са проектите, които представляват интерес за младата публика. През 2019 г. чрез фонд „Култура“ са отпуснати средства на общо 129 проектни предложения в различни сфери на културата и изкуството. Финансираните и реализираните проекти са успешни и се радват на положителна оценка от страна на публиката, сочи мониторинговият доклад на проектите, финансирани по Фонда. „В рамките на първата сесия са подпомогнати 60 проекта, а на втората – 69, като най-голям брой от тях са в различните направления „Фестивали и конкурси“. Основен дял от проектните предложения са насочени към хората в активна възраст (78%). 16% са ориентирани към младежи между 13 и 25 години и едва 6% – основно към деца“, каза директорът на дирекция “Култура и духовно развитие” в Община Варна Антония Йовчева, която представи доклада пред съветниците. Събитията, които се организират традиционно, през 2019 г. регистрират изключителен ръст в посещаемостта. Част от организаторите са успели през годините да превърнат инициативите в мащабни събития и тази тенденция се запазва. Реакциите на публиката са изключително позитивни – средната оценка се е повишила в сравнение с предходната година и възлиза на 4,55 от максимална 5. Наблюдава се спад в регистрираните негативни реакции. Това показва одобрението на варненската публика към реализираните проекти и затвърждава самооценката на бенефициентите, се посочва още в доклада. Анализът на посетителите сочи, че основният дял са жители на Варна (93%). Спрямо предходните периоди се запазва тенденция за спад на посещаемостта от гости на града. През 2019г. основен канал за информиране остава комуникацията от уста на уста в лицето на семейство, приятели и други достъпни контактни аудитории за посетителя. На второ място след него се подреждат електронните източници на информация – Фейсбук (официална страница на организатор/събитие, споделени постинги, новини) и други информационни уебсайтове. Като слабост се отчита липсата на обратна връзка от публиката. През миналата година нито един от бенефициентите не е разработил анкета, едва 9% са използвали интервюта. Наблюдава се ръст в броя на организаторите, които не използват никакъв метод за събиране на обратна връзка– 33%. Останалите 58% от бенефициентите посочват, че разчитат на коментари на посетители в социални мрежи и на медийния отзвук. „Смятаме, че събирането на обратна връзка от публиката трябва да бъде задължителен елемент при отчета на бенефициентите. Тази информация е ценна и за самите организатори, тъй като е ориентир за силните и слабите страни на проектите и дава насоки за бъдещото им развитие“, допълни Антония Йовчева. Според доклада отзивите на бенефициентите по отношение на съвместната работа с фонд “Култура” са положителни. Организаторите отново изказват благодарност за подкрепата, дават високи оценки за работата, коректни отношения, професионализъм и добра комуникация с екипа на Фонда и на Общината.d


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар