Расте броят на посетителите във варненските музеи, театри и библиотеки

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 181 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 5.1%. Цифровизирани са едва 4 984 фондови единици, което е с 561 повече в сравнение с предходната година. Посещенията в музеите през 2019 г. са 304 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 5.8%. В дните със свободен вход са осъществени 10.5% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци се увеличават с 31.6% в сравнение с предходната година и достигат 166 хиляди. Общият персонал на музеите през 2019 г. е 345 души и се увеличава със 17.3% в сравнение с 2018 година. През 2019 г. в действащите 3 театъра в област Варна са организирани 830 представления, посетени от 217 хил. зрители, като в сравнение с 2018 г. представленията се увеличават с 2.9%, а посещенията - с 2.5%. Средният брой посетители на едно представление е 262 и остава непроменен в сравнение с 2018 година. Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2019 г. е следното: 2 драматични театъра с 442 представления; 1 куклен театър с 388 представления. През 2019 г. в област Варна развиват дейност 3 професионални ансамбъла за народни песни и танци. Броят на представленията намалява с 10.3%, а на посещенията - с 34.5% в сравнение с 2018 година. Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 20 рецитала (художествено слово), посетени от 1 350 зрители. През 2019 г. в област Варна са осъществени 395 концерта, посетени от 214 хил. лица. Найчесто са организирани смесени концерти - 154, посетени от 46 хил. лица, което е 21.4% от всички посетители на концерти. През 2019 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Варна са две, като броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Общият им фонд се състои от 1 171 хил. библиотечни документа - книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и др., като с най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 75.0% (878 хиляди). Регистрираните читатели са 18 хил., което е с 1.3% повече в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават с 8.5% и достигат 173 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 307 хил. библиотечни единици. Аудио-визуална дейност Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност. В края на 2019 г. кината в област Варна са 5, а киноекраните - 34. В сравнение с 2018 г, броят на кината остава непроменен, а увеличението на киноекраните е с 54.5%. Мултиплексите1 са три и в тях са осъществени 94.9% от всички прожекции и 91.6% от посещенията. През 2019 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 45.2%, а посещенията - с 8.1%. Прожектирани са 778 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 99 български, 194 европейски, 390 от САЩ и 95 от други страни. През 2019 г. в област Варна функционират два регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора. Броят им остава непроменен в сравнение с предходната година. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с 2.5% помалка продължителност в сравнение с 2018 година.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар