Нови идеи за възобновяване на фонд "Култура" във Варна след кризата

Местната администрация във Варна е предприела действия за възобновяване на процедурата по фонд „Култура“ като е подготвила съответните документи и ги е предоставила на Общинския съвет, съобщават от общинската дирекция „Култура и духовно развитие" в писмен отговр на въпроси на Радио Варна. В предложенията са фиксирани няколко промени, като обявяване на нова сесия, която в настоящата ситуация на криза да даде на всички културни организации, кандидатствали на първа и втора сесия, нова възможност за равен достъп до фонда като адаптират, отложат във времето или отменят своите проекти, ако обстоятелствата го налагат. Предлага се още времевият график за реализиране на проектите от новата сесия на фонд „Култура“ да е от 20.07-15.12.2020 със 7/седем/ дневен срок за подаване на документите, а при финансиране на проектите да бъде намален собственият финансов принос от 30% на 5% за всички направления за кандидатстване на фонд „Култура", отбелязват още от дирекцията. Предложено е и увеличаване на допустимия процент на административните разходи в бюджета на проектите от 10% до 25%. Индивидуални артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии, и които не са участвали с проекти в предходните две сесии могата да получта до 5000 лева, а културните организации до 10 000 лв. От администрацията отбелязват, че на този етап запазват финансовата рамка на фонд „Култура“, но предложенията трябва да бъдат разгледани от общинските съветници, предаде Радио Варна.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар