Комисията по култура с първо заседание във Варна

Комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна избра двама постоянни членове на Експертния съвет към фонд “Култура“. На първото си заседание съветниците решиха техните колеги Йорданка Проданова и Христо Боев да влязат в състава на съвета, ръководещ общинския фонд по култура. Експертният съвет се състои от 11 членове, от които петима са постоянни, а шестима – временни. Според правилника за работа на фонда постоянни членове са председателят на ПК “Култура и духовно развитие“ и двама съветници от комисията, директорът на ресорната дирекция в Община Варна, както и представител на Обществения съвет. Временните членове са независими външни експерти, чийто мандат е една календарна година. В настоящия състав на Експертния съвет влизат Симеон Лютаков (“Сценични изкуства”), Кремена Цанкова (“Визуални изкуства”), Росица Тодорова (“Литература”), арх. Владимир Попов (“Културно-историческо наследство“), Димитър Дермански (“Филмово изкуство“) и Страцимир Павлов (“Музика“).


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар