Ето какво реши комисията по култура към Общински съвет - Варна

Промени в Правилника за работа на фонд‭ „‬Култура‭“ ‬одобри на днешното си заседание комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет‭ – ‬Варна.‭ ‬Измененията се правят по предложение на председателя на комисията Мария Тодорова,‭ ‬за да се осигури в условията на неприет държавен бюджет за‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬възможност за по-ефективно и адекватно планиране и изпълнение на културните събития,‭ ‬финансирани по Фонд‭ „‬Култура‭“‬.

Разходването на средства за подпомагане на фестивали,‭ ‬конкурси и проекти в сферата на културата на конкурсен принцип се осъществява след приемането на общинския бюджет от местния парламент.‭ ‬За втора поредна година годишният финансов план на общината се бави заради липсата на държавен бюджет.‭ ‬Предвид неяснотите относно срока на приемане на националния бюджет за‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬се предлага да се осигури правна възможност,‭ ‬при която да се признават направени разходи по проектни предложения дори и преди сключване на договор за тях.‭

„Има проекти от културния календар,‭ ‬чието изпълнение може да започне още от тази седмица.‭ ‬Целта е тези от проектите,‭ ‬за които Експертният съвет прецени,‭ ‬че отговарят на стандартите да бъдат финансирани от Общината,‭ ‬да могат да се изпълняват,‭ ‬макар и самата процедура да не е приключила‭“‬,‭ ‬обясни пред колегите си Мария Тодорова.‭

В рамките на обявената от Фонд‭ „‬Култура‭“ ‬сесия са постъпили общо‭ ‬207‭ ‬проектни предложения,‭ ‬като‭ ‬16‭ ‬от тях са отпаднали поради неспазване на изискванията.‭ ‬Към момента се осъществява съдържателното оценяване на останалите‭ ‬191‭ ‬проекта.‭ ‬Веднага след като приключи,‭ ‬ще се състои заседание на Експертния съвет на Фонда.‭ ‬Неговите членове ще вземат решение с какви суми да се подпомогнат допуснатите до финансиране предложения и ще изготвят списък.‭ ‬Експертният съвет е в готовност да осъществи тази процедура през март,‭ ‬стана ясно на заседанието.‭

Пред съветниците беше представен и финансов отчет на фонд‭ „‬Култура‭“ ‬за‭ ‬2022‭ ‬г.‭ ‬Одобрените проекти са‭ ‬98,‭ ‬а изразходваните средства‭ – ‬на обща стойност‭ ‬755 194‭ ‬лв.‭

През миналата година в бюджета на Дирекция‭ „‬Култура и духовно развитие‭“ ‬бяха предвидени‭ ‬1‭ ‬млн.‭ ‬лева за Фонд‭ „‬Култура‭“‬,‭ ‬от които‭ ‬200‭ ‬хил.‭ ‬лева‭ –‬ ‭ ‬за медийни проекти.‭ ‬През‭ ‬2022‭ ‬г.‭ ‬Комисията за медийните проекти одобри‭ ‬13‭ ‬предложения на обща стойност‭ ‬175 118‭ ‬лв.‭ ‬Изразходваните средства са общо‭ ‬155 056‭ ‬лв.,‭ ‬тъй като един е отказал финансиране.‭

Предвижда се и през‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬да бъдат заложени в общинския бюджет до‭ ‬200‭ ‬хил.‭ ‬лева в подкрепа и стимулиране на качествени медийни проекти.‭ ‬Финансовата подкрепа отново ще бъде на конкурсен принцип,‭ ‬като за финансиране ще се одобряват до два проекта.‭ ‬Максималната сума,‭ ‬която може да бъде отпусната,‭ ‬е:‭ ‬до‭ ‬15‭ ‬000‭ ‬лв.‭ ‬за проекти с краткосрочно изпълнение‭ (‬до‭ ‬3‭ ‬месеца‭) ‬и до‭ ‬30‭ ‬000‭ ‬лв.‭ ‬за проекти с продължителност над‭ ‬3‭ ‬месеца,‭ ‬но в рамките на отчетния период.‭ ‬Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до ‭ ‬две седмици от публикуване на обява на сайта на Общински съвет-Варна.

Проектите ще се оценяват от петчленна комисия,‭ ‬в която,‭ ‬освен председателя на ПК‭ „‬Култура и духовно развитие‭“ ‬Мария Тодорова и главния счетоводител на дирекция‭ „‬Култура и духовно развитие‭“ ‬в Община Варна Милка Маджарова,‭ ‬ще участват и трима независими външни експерти.‭ ‬Предлага се тази година това да бъдат проф.‭ ‬д-р Надя Миронова,‭ ‬Доротея Симеонова и Георги Атанасов.

На днешното заседание на комисията беше взето също решение за именуване на улици в селищно образование Ментеше в района‭ „‬Владислав Варненчик‭“‬.‭ ‬По предложение на районния кмет и след съгласуване със жителите на местността улиците ще бъдат с цифри:‭ ‬от ул.‭ „‬1-ва‭“ ‬до ул.‭ „‬42-ра‭“‬.‭


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар