Димитър Чутурков оглави комисията по култура към Общинския съвет във Варна

Общинският съвет във Варна избра ръководствата и съставите на постоянните, временните и специализираните комисии, съобщават от пресцентъра на институцията. Председател на комисията „Финанси и бюджет“ ще бъде адв. Бранимир Балачев, а на „Собственост и стопанство“ остава Юлияна Боева. Председателските места си запазват също д-р Лидия Маринова и д-р Николай Георгиев , съответно в комисиите по „Социални дейности и жилищна политика“ и „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. Доц. Антоанета Цветкова през този мандат ще поеме ресора наука и образование. Начело на комисията по здравеопазване ще е проф. Анелия Клисарова. Председател на комисията „Архитектура и градоустройство“ ще бъде Щериана Иванова, а на „Благоустройство и комунални дейности“ – Христо Атанасов. Местният парламент реши комисията „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ да се ръководи от Мартин Андонов. Начело на ПК „Култура и духовно развитие“ застава Димитър Чутурков. За председател на комисията по транспорт беше избран Венцислав Сивов, на „Обществен ред и сигурност“ – Румен Иванов, а на „Младежки дейности и спорт“ – Генадий Атанасов. Станислав Иванов ще оглави ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“, а Людмила Колева-Маринова - „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация". Председател на ВрК „Структури и общинска администрация“ остава Милена Димова. Петко Бойновски също ще продължи да ръководи комисията по приватизация и следприватизационен контрол. Неговият съименник Петко Петков застава начело на Наблюдателната комисия. За правната комисия и комисията за противодействие на корупцията не бяха избрани председатели и членове, тъй като липсваха достатъчно желаещи да се включат в тях. Този въпрос ще бъде решен на следващото заседание на Общинския съвет.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар