Маски Коронавирус

Европейската комисия прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло. С това ще се стопира практиката да се предлагат некачествени маски от чаршафи, пише Марица.

Стандартите ще позволят процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина. Хармонизираните стандарти играят ключова роля в настоящата пандемия от коронавирус, тъй като те се отнасят до съществени изделия, като например медицински маски за лице, хирургически покривала, облекла и други подходящи облекла, машини за измиване и дезинфекция, стерилизация.

След като бъдат приложени, тези стандарти ще дадат възможност на производителите на медицински изделия и на други заинтересовани икономически оператори да спазват изискванията за здравеопазване и безопасност на законодателството на ЕС, като същевременно се отчитат най-актуалните технически решения.