Кметът на Варна кани партии и коалиции

В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Варна Благомир Коцев кани парламентарно представените политически партии и коалиции - коалиция "ГЕРБ-СДС“, коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България“, партия "ДПС“, партия "Възраждане“, коалиция "БСП - За България“ и коалиция "Има такъв народ“ за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК). Консултациите ще се проведат на 30 април 2024 г. от 14:00 часа в зала "Варна“ на Община Варна. Те са във връзка с предстоящите избори за народни представители и членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

При участие в консултациите партиите и коалициите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението

- трите имена и единен граждански номер на предложените лица

- длъжността в комисията, за която се предлагат

- образование, специалност

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице

 2. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 9 април 2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар