Румен Радев: Пряк риск за България няма, но спешно ни трябват дронове

В резултат на изнесените доклади се обединихме, че няма пряка заплаха за националната сигурност, но остават в сила предприетите мерки на правителството за превенция на риска.

Това заяви президентът Румен Радев в изявление пред журналисти в президентството, след като се срещна с премиера акад. Николай Денков, вицепремиерът и външен министър Мария Габриел, директорите на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и "Военно разузнаване" заради ситуацията в Израел. Припомняме, че на срещата с държавния глава не присъстваха председателят на 49-то Народно събрание Росен Желязков, вътрешният министър Калин Стоянов, главният секретар на МВР Живко Коцев и военният министър Тодор Тагарев.

Радев обясни, че по време на срещата са обсъдени рисковете и заплахите пред глобалните конфликти, както и технологичното обновяване на структурите на армията. Той поздрави правителството за бързата реакция за връщането на българите от Израел. Ескалацията на войната в Израел и въвличането на други участници в нея, носи опасност от мигрантска вълна и влизането на терористични организации.

Анализът на военните конфликти ясно показва все по-широкото прилагане на технологии и решения, на продукти с военна употреба, позволяващи способи за военни действия и водещи до сериозни асиметрични ефекти, посочи Радев.

Според него се налага придобиване на нови способности в армията. Необходим е внимателен преглед и актуализация на нормативната база, която регламентира дейността на армията, МВР и службите, изтъкна Радев. Трябва да се направи преглед и на стратегическите доктрини и документи с оглед на новите реалности. Тези документи трябва да се модернизират в ускорен порядък. 

Държавният глава насочи вниманието към нарастването на фона на сигурност вследствие бруталната атака на Хамас спрямо Израел, но и общото напрежение, породено от продължаващите бойни действия в Украйна, напрежението в Кавказ, а и в Западните Балкани.

Придобиването, използването на високотехнологични системи за придобиване на своевременна информация остава приоритет, а технологичното обновяване на службите за сигурност няма алтернатива, каза президентът.

Противодействието на мигрантската вълна и евентуалното навлизане на терористични групи изисква надеждна защита на границата и това налага както ремонт и поддръжка на преградното съоръжение на границата, но и придобиване на нови технически системи за наблюдение и администриране за нелегално преминаване на границата, повишена мобилност и ефективни системи за контрол на достъпа на пунктовете на границата, настоя Радев. Той настоя още България да работи с европейските си партньори за по-голяма подкрепа, както и обновяването на Гранична полиция, за да може България да влезе в Шенген.

Гарантирането на сигурност в свят, наситен с огромна динамика на геополитическите процеси, е основна задача на държавната политика, която да води към адекватно развитие на въоръжените сили, настоя държавният глава. Години наред развитието на армията е поставено върху скъпата техника, но анализът на съвременните конфликти ясно открои тенденцията за все по-мащабно прилагане на евтини и технологични решения, които дават асиметрично предимство, настоя Радев, като не пропусна да разкритикува правителството в сектор "Отбрана". България не може да си позволи да изразходва колосални финансови средства, мислейки за последните конфликти, каза държавният глава.

За развитието на съвременните отбранителни способности критично важно стават антидрон системите, информационни и психологически информации, използване на космоса, за обвързване на силите ни и средствата ни в единно информационно пространство, уточни Радев. Технологичното обновяване на структурите на националната сигурност, трябва да се мобилизира българската наука и икономика. Трябва да се развие отбранителната наука, икономика, защото имаме традиции и база, и опит в производствената дейност на оръжия, както и подготвени кадри, подчерта Радев.

Според него трябва да се ускори заложеният в ПВУ - Център за наблюдение и информация от космоса с безпилотни системи. Наред с продължаващата реализация на големите проекти за модернизация, трябва да се насочат усилията към нискобюджетни проекти, които да ни дават информационно превъзходство и асиметрично предимство.

В края на изявлението си държавният глава отново се спря върху нужната политика за хората, които работят в системата на националната сигурност, привличането на млади хора с качества и тяхното социално осигуряване.

Той е на мнение, че консенсусът, постигнат на срещата, която няма да е последна, е че средата за сигурност налага обединяването на всички институции и на всички нива за решаването на важните въпроси. Инвестициите в сигурността имат цена - нерядко твърде висока, но без сигурност няма устойчиво развитие и просперитет. Консенсусът ще намери прием и в институциите, и в обществото, каза в заключение Радев.

http://news.bg
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар