Областният на Варна с коментар за колите в Морската градина

Атакуваният от ГЕРБ-Варна областен управител Благомир Коцев защо е спрял автомобилите по алея първа, а не го прави за Морската излезе с изявление по темата и обясни, че казусите са съвсем различни, съответно и решението им.

В последната си изявя варненски депутати от ГЕРБ призоваха областния управител да направи това, което обаче бившият областен, който бе от ГЕРБ на практика не направи с години.

По думите на Коцев пълното спиране на достъпа на МПС в парка не може да се случи по образеца на крайбрежната алея. Трябва да се намерят нови, умни решения и да се упражним последователен контрол върху спазването им.

Ето какво написа Коцев по темата:

Роден съм и съм израснал във Варна. За мен Морската градина е богатство на града, което принадлежи на всички варненци. Убеден съм, че за да може паркът да функционира нормално като зелена територия, автомобилите не трябва да имат свободен достъп до неговите алеи. Пълното спиране на достъпа обаче не може да се случи по образеца на крайбрежната алея. Трябва да намерим нови, умни решения и да упражним последователен контрол върху спазването им.

Морската градина обхваща сложна мозайка от парцели с разнообразна собственост. През годините Община Варна щедро е раздавала на частните собственици разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на сгради, паркоместа и гаражи в Морската градина. По тази причина заповедите за пълна забрана движението на МПС в м-т „Салтанат” са юридически обречени на неуспех - защото по конституция всеки има право на достъп до имота си. Ако бъде издадена такава заповед, тя ще бъде отменена от съда поради юридическата си неиздържаност. Кметът Иван Портних вече провери с действията си тази хипотеза в началото на първия си мандат и въпреки това продължава да имитира дейност, като дава на хората напразни обещания. Провокацията да повторя неговите грешки няма да успее!

Вариантите за действие в съществуващата ситуация са два: 1) изкупуване (отчуждаване) на имотите, които общината е въвела в експлоатация, 2) постигане на договореност за ограничения на достъпа на автомобили, зачитаща водещата роля на обществения интерес и същевременно приемлива за собствениците на имоти. За съжаление Община Варна не прави нито едно от двете неща. А именно от общината, по силата на сключения с държавата договор, се очаква да управлява Морската градина!

С оглед на очевидното несправяне на Община Варна с тези задачи възнамерявам да предприема действия за прекратяване на този договор. Морската градина е не само най-голямата ценност на Варна, но и национално богатство. Тя трябва да бъде управлявана от своя собственик - българската държава. За да превърнем това в реалност, ще е необходимо да бъде осигурено финансиране от държавния бюджет, което да замени средствата, заделяни от бюджета на Община Варна. Ще потърся подкрепата на служебното правителство, както и на бъдещото редовно правителство, за да бъде осигурен подобен трансфер.

Вярвам, че реални, умни и устойчиви решения за по-нататъшно ограничаване на движението на автомобили в Морската градина ще бъдат намерени - подготвил съм конкретни предложения как да се случи това. За да бъдат осъществени промените обаче, е необходима добра воля и грижа за обществения интерес. Хора, създали многогодишни съмнителни обвързаности и водени само от желание за партийно боричкане, трябва да отстъпят в името на съхраняването на парка, който е безценно достояние на гражданите на Варна.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар