Доно Цветков: Странна варненска номинация (птица) във НФ „Култура”. Защо?

Коментар на Доно Цветков

Без творческа биография, със съмнителен капацитет,  но в листата за Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, при това - с номинация от Община Варна. Тя е Десислава Георгиева,  добре позната /макар и незадължително с добро/ на варненската културна общественост. Тя отново е предложена за фонд „Култура“ и първият въпрос е „Защо?“. Има и други. 

Министерството на културата публикува кратката листа на номинираните членове на Управителния съвет на Национален фонд „Култура". Там отново фигурира лицето Десислава Георгиева.  С какъв документ е номинирана тя от Община Варна? Съгласно чл. 21 от Закона за местно самоуправление и местна администрация подобна номинация може да има след решение на Общинския съвет, където пише следното занеговите правомощия: „приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридическилица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях“ /ЗМСМА, чл. 21, ал. 1. т 15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)/ 
В случая става въпрос за нарушение вероятно и  отстрана на Министерството на културата, което в процедурата е допуснало номинация от орган на местната власт без да е обвързан с решение на Общинския съвет. Отстрана на Община Варна също е допуснато нарушение – да номинира представител на местната администрация без това предложениеда е гласувано от Общинския съвет. 

Какво прави лицето Десислава Георгиева в  този ръководен орган на Национален фонд „Култура"  и  как е долетяла там, също е повече от странно. Можем да предположим, че на този пост би била удобна за местните амбиции на кръга, сформиран около нея, но дали те съвпадат с амбициите и интересите на варненската културна общност? Или с националните приоритети в културната област? Нейното образование – бакалавър в областта на социални дейности, е далеч от сферата на фонда, има 10-годишен опит на общинска междуетажна секретарка във Варна, но след това е назначена като експерт в дирекция „Култура“ на Община Варна. С нейното име във Варна до голяма степен се свързва неуспешното представяне на кандидатурата за Европейска културна столица, лобирането за проекти, включително комерсиални (като MTV-Варна), в които така и останаха неотчетени моменти, инертността на „Варненско лято” през годините и ред други прояви, които доведоха до днешното плачевно състояние на културата в града. И въпросът е с какво точно от посоченото и с каква своя компетентност тя щедопринесе за българската култура, бидейки частот ръководен орган на национално ниво??? Затова вероятно и нейното CV не можеше да бъде намерено сред тези, публикувани под имената на членовете наУправителния съвет на Национален фонд „Култура”. Ако не помните – негов председател бе Министърът на културата, а негови членове трябва да са утвърдени дейци на културата, представители на творчески съюзи, на Министерството на културата и представител на Национално сдружение на общините..За съжаление, лицето с неустановена компетентност в сферата на културата Десислава Георгиева от Варна, е заело мястото на представител на сдружение или  доказани  на национално ниво творци от кулурния сектор, които   нямат свои представители във Фонда, а работят по значителна част от неговите проекти. Съдейки по опита от Варна, с този член на Управителния съвет теняма и да имат свое представителство, и то в момент, в който се говори за промяна в държавната политика като начин на финансиране, контрол и приоритети. Тъкмо затова и особено в този момент Десислава Георгиева в управата на Националния фонд  „Култура“ не е добър пример. Това споделих и преди 2 години, когато коментирах състава на Управителниясъветна НФК. Тогава също е била номинирана и избрана в нарушение на Закона за местното самоуправление и местна администрация. И ако е имало някой по-светнат юрист, е съществувала реална опасност да бъдат оспорени пред съда решения на управителен орган, в който участват нелегитимни представители. За съжаление и тази година споделям същото. Въпросителните по тази номинация все още нямат отговори. Липсата им е лош знак – и за тези, които трябвада ги дадат, и за тези, които очакват качествени промени в работата на Фонда.

Доно Цветков


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар

Анелия Атанасова
Отгоре до долу дилетанти, без книжовни твари! Всички пропищяват! Това е! Търпение! Поздрави и успех.