Почистване Шадравани

Репортер на СПЪТНИК попадна на интересна гледка, минавайки през шадраваните, разположени пред Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ във Варна.

Шадравани

Оказва се, че водата от съоръжението е източена и работник го мие с маркуч. Неговият наставник стои подпрян до него и му посочва къде да мие и с колко силна струя.

Шадравани

Тези действия по поддръжката предизвикаха много смях сред минувачите, тъй като отстрани изглежда, че работникът облекчава малката си нужда в шадраваните, а отстрани жена (ръководителят) го гледа и се усмихва.

Шадравани