velikden-za-vseki-startira-na-7-mart-433545При определянето на размера на пожизнените пенсии от частните пенсионни фондове ще се взима предвид натрупаната сума по личната партида на всеки осигурен, но не и полът му.

Така ако мъж и жена имат еднаква натрупана сума и се пенсионират на една и съща възраст, ще взимат една и съща пенсия. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите, съобщи Стандарт нюз.

Статистиката сочи, че жените живеят по-дълго от мъжете и на тази база в момента законът позволява при навършване на пенсионна възраст и определяне пожизнената пенсия жените да получат по-малки месечни суми, които се очаква, че ще взимат по-дълго време. Промяната се прави заради новите директиви на ЕС, които не позволяват да има разлика между мъжете и жените.

Всяко пенсионно дружество ще бъде длъжно при поискване от страна на негов клиент да му издаде уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да прави справки и да проследява осигурителната си история, гласят промените.

  Какви добавки ще получат 1 246 000 пенсионери за Великден

Затягат се и правилата за акционерите в пенсионните фондове. При придобиване на дял над 10% от пенсионен фонд, както и досега, ще се изисква разрешение от Комисията за финансов надзор. Но с промените това изискване ще бъде разширено като ще се проследява дали някое лице не придобива над 10% е в съгласие с друг акционер във фонда. Така ще бъдат обхванати и случаите, при които акционери се намират в тесни връзки, макар от формална гледна точка да не са свързани лица, гласят мотивите.

С промените в КСО се затягат и изискванията към директорите в пенсионните фондове. Членовете на управителния и на надзорния съвет на пенсионните дружества ще трябва да имат професионален опит от поне 5 години, в които са били в ръководството на пенсионен фонд, застраховател, банка или друго небанково финансово дружество с активи, съизмерими с управляваните от пенсионното дружество. Друг вариант за придобиване на необходимия опит ще бъде работа на ръководни позиции в държавни институции, които управляват фондове или осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и във финансите или в надзора върху тях. По отношение на изпълнителните директори и прокуристите се въвежда забрана за заемането на друга длъжност по трудов договор, освен в качеството им на преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти. Ще се изисква те да управляват дружеството, като присъстват лично на неговия адрес на управление.

  НОИ вече ще ни уведомява кога и как да излезем в пенсия