Как ще почиват учениците през следващата учебна година?

Пролетната ваканция за учениците от първи до XI клас ще е от 1 до 10 април включително. Дванадесетокласниците ще почиват от 7 до 10 април, съобщиха от МОН.

Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г.

Това предвижда проект на заповед за определяне на графика на учебното време. Становища се събират до 19 август.

В проекта са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното образование, както и началото и краят на втория учебен срок. По традиция учениците от I до III клас приключват занятията в края на май, от IV до VI – в средата на юни, а от VII до XI – в края на юни.

Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които ще има задължителни ДЗИ и национални външни оценявания в края на VII и на X клас.

Ето и графика:

За учебната 2021 – 2022 година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022 г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен

изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни,просветни и културни дейности

14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

12.05.2022 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар