10 години давност за всички дългове на физически лица

Абсолютната давност на всички задължения, които не са разсрочени или отсрочени, вече ще бъде 10 години.

Това решиха с промени в Закона за задълженията и договорите депутатите (ЗЗД), пише Свободна Европа.

Разпоредбата ще започне да се прилага шест месеца след обнародването на промените в Държавен вестник и ще бъде валидна и за заварените случаи.

“Давност от 10 години “наказва” кредитора, тъй като погасява вземането дори когато кредиторът е бил активен при събиране на вземането си, но поради обективни обстоятелства (продължителност на съдебните процедури, предшестващи изпълнителното производство, необходимост от водене на отменителни искове, действия по оспорване на принудителното изпълнение и др.п.), не успял да го направи”, казаха в позиция по повод промените от Висшия адвокатски съвет (ВАС).

В нея е записано още, че “ще се окаже, че е достатъчно длъжникът да забави във времето процеса, да запази несеквестируемите си имуществени права и вземането на кредитора ще бъде погасено по давност”. От ВАС твърдят, че новите текстове в закона са с неясно, непрецизно и очевидно противоконституционно съдържание.

В края на юли Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предупреди за възможни негативни последици върху финансовия сектор в България, които могат да настъпят заради гласуваните на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите.

С текстовете, които бяха внесени от управляващата коалиция ГЕРБ и “Обединени патриоти”, се въвежда 10-годишна абсолютна погасителна давност на всички вземания по задължения на физически лица. Тези промени засягат и тези физически лица, за които кредиторите са получили изпълнителен лист или са започнати съдебни производства.

Според ЕБВР “промените ще повлияят на събирането на дългове и на дейността на компаниите за управление на активи, които се занимават с проблемни вземания, вероятно ще навредят и на целия сектор, който работи с необслужвани заеми”.


Автор: Дежурен редактор
Напиши коментар