Регионална здравна инспекция- Стара Загора обяви грипна епидемия. Решението е взето, заради бързо увеличаващите се остри респираторни заболявания и достигането им до максимални епидемични стойности. Причина е още и установяването на циркулация на грипни щамове и усложнения след заболяване от грип.

Епидемията се обявява с утрешна- дата 5 февруари 2016г.

Директорът на Регионална здравна инспекция- Стара Загора издаде заповед да се въведат допълнителни противоепидемични мерки. Те включват разкриване на противогрипен кабинет в приемния сектор на лечебните заведения за болнична помощ, прекратяване насвижданията в лечебните заведения за болнична помощ, ограничаване на обществените масови прояви, наблюдение върху отсъствията на ученици, поради заболяване от ОРЗ или грип със съдействието на РИО Стара Загора. Документът включва още и предложение за прекратяване на учебните занятия при отсъствие на повече от 30% от учениците.