dnevnik.bg
Европейската комисия съобщи, че е решила официално да уведоми България за това, че не прилага правилата на ЕС за предлагането на бутилирана питейна вода.

"Българското законодателство не забранява маркетинга на натурални минерални води и изворни води под повече от едно търговско описание на вода, идваща от един и същи извор, както се изисква от Директива 2009/54.* (...) Нещо повече - българските закони, противно на Директива 2009/54/ECon за минералните води, не изискват на етикетите да се посочва името на извора", се казва в съобщението.

В Чл.7 на директивата действително пише: "2. Етикетите на натуралните минерални води трябва да съдържат също следната задължителна информация: б) мястото, където изворът се експлоатира и името на извора".

От Еврокомисията напомнят, че една от целите на директивата е да бъде защитено здравето на потребителите, да предотврати подвеждането им и да осигури честна търговия.

Сега правителството има 3 месеца да предприеме нужните мерки, посочени в писмото. Ако това не стане, се преминава към следваща фаза от наказателна процедура.

* Бел.ред. Част от този текст е редактиран в 17 часа на 3 юли 2020 г. с цел избягване евентуално създаване на неяснота. Променено е изречението "Българското законодателство не забранява маркетинга под повече от едно търговско описание на вода, идваща от едно и също място, представяна като изворна и минерална вода."