ВиК

Отговор на въпроса на редакцията ни дава Илияна Иванова, PR експерт в Енерго Про. А ето какво пише тя:

Причина за прекъсванията в електрозахранването на квартал Аспарухово през последните три седмици са строително-ремонтни работи по изграждането на трасета за два нови отводнителни канала за дъждовни води. Проектът е на Община Варна и има за цел подобряване водопроводимостта на източен и западен канал в кв. Аспарухово. В трасето на проекта попадат близо 50 кабелни линии от електроразпределителната мрежа, които следва да бъдат изместени.

Строително-ремонтните работи по проекта на Общината налагат дейности по мрежата, които могат да се осъществят единствено при изключено електрозахранване. За тези прекъсвания жителите на квартала са предварително информирани чрез уведомления, публикувани на сайта на дружеството и в местни медии. ЕНЕРГО-ПРО се извинява на своите на клиенти за възникналото неудобство.