Крава

  По обвинителния акт на Районна прокуратура – Кюстендил съдът е признал за виновен С.А. за извършено от него престъпление по чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Подсъдимият А. регистрирал фирма със седалище в гр. Кюстендил, като често публикувал обяви в интернет за продажба на животни – крави, телета, зайци. По този начин влизал в контакт с различни купувачи, получавал авансово суми, след което не изпълнявал поетите от него ангажименти.

В периода от м. май 2015 г. до м. февруари 2016 г., с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у две лица. Подсъдимият А. ги уверил, че притежава и ще им продаде клетки за зайци и женски зайци за разплод от Франция, като за целта получил от тях 11 000 лева.

Между страните по „сделките“ били подписани договори, но С.А. нямал намерение да изпълнява задълженията си по тях. Той нямал нито правомощията, възможностите и контактите, нито правото да търгува с животни.

  Борисов в затвора - един много вероятен сценарий

За извършените от подсъдимия измами, с които на пострадалите била причинена имотна вреда в размер на 11 000 лева, му е наложено наказание от три години  и шест месеца „лишаване от свобода“ при „общ“ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.