поплилов плакат

В зали 6 и 7 на Градска художествена галерия-Варна  тази вечер в 18 часа се открива експозицията „100 години от рождението на Александър Поплилов – “Учителят” .

Живописни платна, илюстрации, литографии и др. са част от дарението, което Малина Поплилова, съпруга на художника, направи за ГХГ.  Творбите на проф. Александър Поплилов се показват за първи път пред варненската публика.

Поплилов

Творчеството на проф. Александър Поплилов е познато на поколения българи. Той е художник, който с изявите си е на висота в почти всички области на изобразителното изкуство. Работи живопис, графика, плакат, карикатури, илюстрации за деца и възрастни, оформление на книги, проектира пространствени решения за промишлени изложби и панаири, занимава се с приложна графика, шрифт, пощенски марки, монети и медали.

поплилов2

В педагогическата си дейност проф. Поплилов се стреми към съхраняване на творческата индивидуалност и поощряване таланта на младите художници. Мисли за тяхното бъдеще, за утрешния ден на нашето изкуство.

С бащинска грижовност, с богатия си опит като професор в Художествената академия, той създаде школа от свои възпитаници – един пъстър, многоцветен букет от художници плакатисти и илюстратори (или както днес се казва, графични дизайнери, без нито един да повтаря своя учител!), които утвърдиха престижа на това изкуство .

  Жена отказа подаръци за юбилея си, прикани приятелите да дарят пари на млад пианист

Това са Асен Старешински, Стоимен Стоилов, Димитър Казаков – Нерон, Петър Рашков, Йордан Петров, Людмил Чехларов, Иван Газдов, Селма Тодорова, Венецеслав Антонов.

поплилов1

Както пише за него известният български график Евгени Клинчаров:„Погледнат от дистанцията на времето, Александър Поплилов, опирайки се на своето здраво чувство за своеобразието на изкуството и на неговия специфичен изразен език, се е стремил да надмогва ограниченото схващане за примитивната идейност в един съдбоносен, свързан с много повратности в културното ни развитие период. И точно в този труден период, той е професор по плакат в Художествената академия.“

поплилов4

Поплилов – професорът, винаги се е стремил да насочва творческата мисъл на младите към овладяване езика на метафората, избягвайки алегоричната разказност; насочва съм синтетичен условен графичен израз в плаката, в изкуството.

А това означава, че сам, с творческата си енергия и самочувствие е искал да защитава самостойната художествено- естетическа сила на изкуството – както от фалша на агитационната декларативност, така и от късните отражения на един свърхиндивидуализъм; а това означава стремеж за възвръщане на изкуството към земята и хората, правото на свободния пластичен изказ, независимо от сюжетните съблазни или несюжетните празношумни ефекти.

  Наше момиче даде на „Дизел“ дигитално фото за фланелка в новата им колекция

И колкото и парадаксално да звучи – да бъде съхранен неговият пълноценен истински живот.

поплилов3

Той, Учителят притежава моралната сила сам да преоценява различните етапи не само в собственото си творческо развитие – в миналото и в настоящето, а да се взира в бъдещето, да търси нови градивни форми, да обогатява избрания свой път в изкуството. И да изведе на този път в изкуството и живота своите ученици.

Пламена Димитрова – Рачева

Изложбата ще предизвика интерес сред различна публика и особено  сред хора с изявен интерес към традициите в българския графичен дизайн и илюстрация.