Прокуратура

Дежурни звена ще работят във всички 20 районни и 6 окръжни прокуратури в обхвата на Апелативна прокуратура във Варна. Дейността им ще бъде в изпълнение на указанията за организацията на работа и осъществяване на контрол за законосъобразност на прокуратурата при провеждане на избори и референдуми, утвърдени със заповед на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и по разпореждане на заместник главния прокурор при Върховната касационна прокуратура Борислав Сарафов.

Сигнали за евентуално извършени престъпления във връзка с произвеждането на изборите и провеждането на референдума следва да се подават до дежурния прокурор в съответната районна прокуратура.
В Апелативната прокуратура във Варна под ръководството на прокурор ще работи дежурно звено на 5 и 6 ноември 2016 г. В деня на изборите и провеждането на референдума краят на работното време на дежурното звено в Апелативна прокуратура във Варна ще бъде един час след обявяване на края на изборния ден от ЦИК.