НЗОК спира 12 онколекарства без заместитeл от списъка с медикаменти, съобщава, framar.bg

Това става ясно след публикуването на актуализирания списък с лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Касата след 1 януари. Изглежда от него са отпаднали над 1000 медикамента, които ще трябва да бъдат закупувани изцяло от пациентите, алармират от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

От съществуващите досега 2904 лекарства спира реимбурсирането на 1034, като над 830 от тях няма да се покриват, тъй като са заличени от Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък.
За още 186 лекарства пък е отказана отстъпка от страна на фирмите, които ги произвеждат, поради което НЗОК е отказала да ги плаща. 11 медикамента са отпаднали, след като произвеждащата ги фирма сама е пожелала да отпаднат от списъка.