община Варна - сграда

Добра новина за Община Варна! С решение на министерски съвет днес четити държавни имота с обща площ от 3.5 декара бяха предоставени на Варна за управление. Те са разположени в район Аспарухово. Терените са предмет на споразумение за сътрудничество, сключено между общината, областната аминистрация и Българската академия на науките.

С него е дадено съгласие общината да кандидатства с проект за модернизация и реконструкция на рибарското пристанище в местността Карантината по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Имотите, които местната администрация получава, досега са стопанисвани от областния управител и от Агенция „Митници“ към Министерството на финансите, която ще бъде компенсирана с друг подходящ имот, информират от пресцентъра на Министерски съвет.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ получи поземлен имот в гр. Белослав с площ от 138 дка. Той е разположен в района на Фериботния комплекс и досега е бил стопанисван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. С управлението на имота от ДППИ ще се подобри техническото състояние на съоръженията на Фериботния комплекс.

  Корабчето „Белла“ потегли за варненския кв. Аспарухово, вече си има и разписание

В него са разположени сгради и технически съоръжения от претоварен пункт и цех за смяна на талиги, които заедно със съоръженията, собственост на предприятието, биха могли да функционират като работещ пристанищен терминал.