България е готова да окаже експертна помощ на Република Косово в областта на земеделието, за да избегне грешки, които страната ни е допуснала. Можем да командироваме наши експерти, които да ви окажат подкрепа. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на среща с министъра на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово Мемли Красничи, който е на посещение в България.

Министър Красничи посочи, че за тях ще е интересен опитът на България в изграждането на институциите, които подпомагат земеделието, като например Разплащателната агенция. Той определи селското стопанство като един от важните отрасли в Косово.

Двамата министри обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в сферата на земеделието. Министър Красничи прояви интерес към развитието на винопроизводството у нас. Десислава Танева запозна своя колега от Косово с процесите в сектора, който по нейните думи бележи много добро развитие и успява да реализира продукцията си в чужбина. „Около 600 хиляди дка са площите с лозови насаждения у нас. 263 са винопроизводителите и винарните в България, а в процес на изграждане са 9 винарни. Секторът бележи добро развитие, благодарение и на предприсъединителните програми и Програмата за развитие на селските райони“, коментира министър Танева.

  Патриотите: Щом ГЕРБ не подкрепят проекта за земеделските земи, оттегляме го

По време на срещата бе обсъдена и възможността България да внася суров тютюн в Косово. Министър Красничи сподели, че Косово разполага с модерна фабрика за преработка на тютюн и ще направи проучване около начините за евентуален внос.