Започва националното военноморско учение “Бриз 2024”

От 4 до 14 юли 2024 година, Военноморските сили на Република България ще проведат националното военноморско учение „БРИЗ 2024” отворено за чуждестранно участие. Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в райони, които са обявени своевременно.

В учението ще вземат участие военни кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от Военноморските сили на България, Албания, Белгия, Великобритания, Грузия, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, Военноморското командване на НАТО, Командването за специални операции в Европа SOCEUR,  Тренировъчен център на НАТО по морски възпиращи операции (NMIOTC), Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на НАТО за противодействие и обезвреждане на морски мини, Щабния елемент за интеграция на  силите на НАТО в България, щаба на отбраната (ЩО), Съвместното командване на силите (СКС), Сухопътни войски (СВ), Военновъздушните сили (ВВС), ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, дирекция ,,Специални операции и борба с тероризма“ – МВР (ДСОБТ-МВР) и представители на държавни ведомства, агенции и неправителствени организации.

Основната цел на учението  е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между участващите в учението страни, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция в отговор на криза и ликвидиране на последствията от крупни аварии и инциденти.         

Двадесет и осмия “БРИЗ” през 2024 г. продължава традицията  от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество и взаимодействието с неправителствени организации и частни компании в многонационална среда. В учението ще участват 4 министерства, 24 държавни организации, правителствени и неправителствени организации, доброволчески сдружения и частни компании. 

За поредна година в учението ще се включи и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), която следи за прилагане на съответното законодателство, свързано с намаляването на риска от морски произшествия, замърсяването на морето от кораби и загубата на човешки живот в морето. 

Планирането на учението се извърши под ръководството на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който е и общ ръководител на „БРИЗ 2024”. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е капитан І ранг Ваньо Мусински – началник на Щаба на Военноморските сили. Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби. 
Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар