Внимание!Промени по регистрацията на БУЛСТАТ от догодина

От догодина регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова оповести, че за първи път се въвеждат цялостна електронизация на процеса по регистрация. Така всички, които подлежат на регистрация, могат да подадат документите си от компютър, като удостоверят самоличността си с електронен подпис. Справките в регистъра също ще се правят изцяло електронно, като обаче личните данни ще бъдат заличени. Новите функционалности на регистъра БУЛСТАТ ще заработят след като в сила влязат промените в закона. Изключително облекчена ще е вече процедурата за участниците в обществените поръчки. Освен това възложителите ще могат сами да правят справка в регистъра БУЛСТАТ за всички участници в процедурата. С новата система всеки регистриран в БУЛСТАТ ще има свое електронно досие. От Агенцията по вписванията призоваха всички, които искат да направят справка в Търговския регистър или в новата система на БУЛСТАТ, да го правят електронно, а не да ходят до всеки от офисите на агенцията, пише БТА.


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар