Важно! Какви данъци, заплати и пенсии ни чакат през 2019 г.

2019 г. стартира с редица данъчни и осигурителни промени. Въпреки недоволството на бизнеса, минималната работна заплата става 560 лв. от началото на 2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година. От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата пък става 3,37 лв. Предвидено е минималната заплата да продължи да се увеличава административно - на 610 лв. от 2020 г. и на 650 лв. от 2021 г. От 1 юли 2019 г. таванът на старите пенсии се вдига от 910 на 1040 лв. Данъци и осигуровки няма да се пипат, но минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се ще расте в следващите три години. Увеличението на тавана на старите пенсии ще стане не чрез повишаване на максималния осигурителен доход - той ще остане 2600 лв. за целия период. Променя се съотношението - максималният размер на пенсията се увеличава от 35 на 40% от максималния осигурителен доход. Потвърждава се ангажиментът всички пенсии, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. да не са ограничени от таван. Предвидено е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост да се увеличават по швейцарското правило, като очакваният ръст е 4.6% за 2019 г., 4.4% за 2020 г., 4.3% за 2021 г. Възрастта и стажът за пенсия ще продължат да растат според заложеното в социалния кодекс - възрастта с по 2 месеца на година за жените и с по 1 месец за мъжете, а стажът - с по 2 месеца и за двата пола. В резултат на промените средният брой на пенсионерите се очаква да намалее незначително - от 2.164 млн. през 2019 г. до 2.154 млн. през 2021 г. През 2021 г. средната пенсия ще бъде 424.18 лв., като за догодина размерът й е 382.78 лв. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2019 г. в размер на 560 лв., за 2020 г. - 610 лв., и за 2021 г. - 650 лв. При обезщетенията за майчинство има и добри, и лоши новини - от една страна, се гарантира, че няма да се посяга на високо платеното майчинство, което и занапред ще се полага за 410 дни - 45 преди раждането и година след това. Следващата година обаче остава ниско платена въпреки увеличението на минималната заплата - 380 лв. до навършване на 2-годишна възраст на детето. Замразени на сегашното си ниво до 2021 г. остават и редица други социални плащания - детските надбавки, помощта за деца с тежки увреждания, вдигната от миналата година на 930 лв., и т.н. Новостите в данъчните разпоредби за следващата година включват промени в данъчното облагане на имоти и автомобили, като се очаква налогът за старите коли да се повиши. По-конкретно от догодина данъците за автомобилите над 15 години се вдигат с около 30%. От тази промяна ще бъдат засегнати около 2 500 000 автомобила у нас. Отпада и облекчението за колите с катализатор, които досега се ползваха с по-ниски данъци. Реформа ще има и при облагането на имотите, които некоректно са декларирани от собствениците си като единствено и основно жилище. Финансовото министерство предлага и нов режим за облагане на контролираните чуждестранните дружества с цел данък печалба да се плаща в страната, в която компанията извършва своята дейност, а не в юрисдикция с по-ниски ставки. Промените предвиждат отпадане на служебните бележки при подаване на декларациите за доходите на физическите лица, както и налогът за гражданите да се изчислява до кръгла сума, без стотинки, както е в момента. petel.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар