Водата в осем варненски села негодна за пиене

Водата в осем варненски села не отговаря на качеството за питейно-битови нужди. Това става ясно от седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция във Варна за периода 18-24 февруари

В 38 населени места във Варненска област е изследвана водата от водоснабдителната мрежа. В две населени места тя не отговаря по микробиологични показатели.

В села Звънец и Войводино са открити колиформи съответно 18 и 17 КОЕ/100мл, при норма 0.

В други 6 села водата не отговаря на химичните показатели, като регистрираният хлор във водата надвишава 2-3 пъти нормата, сочи справката на РЗИ-Варна.

Селата в които наличието на хлор във водата е над нормата са: Генерал Киселово, Припек, Горица, Рояк, Сладка Вода и Боряна.

От здравната инспекция посочват, че са предприети мерки. Издадено е едно предписание до „ВиК-Варна” ООД за контрол върху дезинфекцията и за привеждане в съответствие на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар