Варна се включва в кампанията "Да изчистим България заедно!"

Варна се включва в кампанията "Да изчистим България заедно!“, която тази година ще се проведе на 16 септември, събота, съобщиха от дирекция "Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. Приканват се граждани, фирми, неправителствени организации, пенсионерски клубове, доброволци и други желаещи да се включат активно в инициативата, като почистят, облагородят или възстановят местата, които харесват и обичат.

Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните отпадъци от опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.

Помощни материали (ръкавици и чували) могат да се получат на място в администрациите по райони и населени места, като е необходимо предварително да се уточни датата и начина на получаването им, на посочените по-долу телефони всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа:

Отдел “Контрол и опазване чистотата на обществените територии", дирекция "Екология и опазване на опазване на околната среда, при Община Варна – 052/820 152

Еколози район “Одесос" – 052/612 877

Еколози район “Приморски" – 052/359 158

Еколози район "Младост“ – 052/820 784

Еколози район “Аспарухово" – 052/370 130

Еколози район "Владислав Варненчик“ – 052/575 720

Еколози км. "Звездица“ – 052/820 793

Еколози км. "Тополи“ – 052/741 003

Еколози км. "Казашко“ – 052/820 664

Еколози км. "Константиново“ – 052/820 797

Еколози км. "Каменар“ – 052/671 323


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар