Студенти от Полша и Турция ще се обучават във Варненския свободен университет

Варненският свободен университет посрещна осем студенти от Полша и Турция за обучение през летния семестър на академичната 2023 – 2024 г. по Програма "Еразъм+". Българският Еразъм-семестър започна за Елиф, Виктория, Сузана, Мацей, Шимон, Патриция, Юлия и Антони. Те се запознаха с университета, преподавателите и програмата за летния семестър, съобщиха от университета.

Студентите Виктория Войчаковска, Сузана Сулковска, Мацей Сосновски и Шимон Степик, ще се обучават в специалност "Национална сигурност“ на Варненския свободен университет. Те са възпитаници на War Studies University - Университетът за военни изследвания във Варшава е сред най-реномираните академични институции в Полша. В него се подготвят експерти за военните, гражданските и академични институции, свързани с националната сигурност и отбрана, както за системата за реакция при кризи. Партньорството между ВСУ "Черноризец Храбър“ и Университета за военни изследвания е от 2012 г.

Патриция Падаш и Юлия Сойка от The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Force - Военната академия на сухопътните сили "Генерал Тадеуш Косцюшко“ във Вроцлав също ще се обучават в специалност "Национална сигурност“  на Варненския свободен университет през летния семестър. През миналата академична година университетът в полския град посрещна нашата студентка Теодора Теодошева, която завърши с пълно отличие летния семестър на втори курс.

Антони Сослер от Университет на Лодз ще се обучава в специалност "Международен бизнес“ през този семестър. Партньорството на ВСУ "Черноризец Храбър“ с университета в Лодз е от 13 години. Висшето училище е в ТОП 3 на полските университети по качество на образованието по икономика.

Елиф Ердем пристига от един от новите партньори на Варненския свободен университет в Турция - Dokuz Eylül University (Университет Девети септември). Елиф е първият турски студент от университета в Измир, който ще се обучава в направление "Изкуства“.

През тази година ВСУ "Черноризец Храбър“ не само посрещна чуждестранни Еразъм-студенти, но и изпрати значителен брой студенти във водещи университети в Европа за обогатяващи академични изживявания. Наши възпитаници се обучават през летния семестър в Universidade de Coruna, Obuda University и Sakarya University, съответно в областта на правото, графичния дизайн и националната сигурност.

През последните четири години близо 80 студенти на ВСУ "Черноризец Храбър“ реализираха изгодящи мобилности в Полша, Испания, Италия, Франция, Нидерландия, Португалия, Германия, Белгия, Кипър и Турция. Над 70 преподаватели представиха лекции във водещи университети в Европа, а 55 преподаватели от Румъния, Полша, Турция, Латвия, Словакия, Италия, Литва, Русия и Украйна споделиха научните си знания със студентите във Варненския свободен университет.

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди Еразъм Харта за висше образование на ВСУ "Черноризец Храбър“ за целия период на действие на програма "Еразъм+“ от 2021 до 2027 г. Варненският свободен университет е ангажиран с развитието на международното образование и насърчаването на академичната мобилност, като по този начин продължава да допринася за научния и културен обмен в европейски контекст.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар