Спират план приема и плановата оперативна дейност във всички лечебни заведения във Варна

На 17.01.2022 г. след проведено гласуване по електронната система Viber членовете на Областния координационен щаб решиха, че от утре, 18.01.2022 г., се преустановява провеждането на планов план прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна.

Изключения правят дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Забраняват се посещенията на външни лица/ свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар