След 8 месеца ОбС - Варна, ще възобнови работата си присъствено

Варненският Общински съвет възобновява присъствените си заседания. Съветниците, които през последните осем месеца заседаваха онлайн, се връщат в зала „Пленарна“ на Община Варна в 9:00 часа. Седемнадесетото заседание ще може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията. В предварителния дневен ред са включени 12 точки.

Една от тях е вземане на решение за осигуряване на финансиране за основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни – югоизток, тоалетни, тренировъчни писти и терен на стадион „Спартак“. Съветниците ще решат също дали да бъдат отпуснати средства за цялостен ремонт на теренната настилка на стадион „Локомотив“.

На обсъждане и гласуване ще бъде подложено участието на Варна в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“.

По този проект общината може да получи близо 670 000 лв. за разкриване на две нови социални услуги за хора с деменция. Съветниците ще разгледат и предложение за увеличаване на капитала на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна.

Те ще решат също дали да одобрят няколко подробни устройствени планове в различни части на града. Отпускането на еднократни помощи на социално слаби варненци и на хора със здравословни и репродуктивни проблеми също е включено в дневния ред на предстоящото заседание.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар