РЗИ - Варна издаде две заповеди заради ръста от COVID-19

Регионалната здравна инспекция във Варна е издала две заповеди заради повишената заболеваемост от COVID-19 в областта към 8 март и влошаването на наблюдаваните показатели, става ясно от съобщение в сайта ѝ.

С първата заповед се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Варна, считано от 9 март:

- преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатричната помощ;

- забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта, уточняват от здравната инспекция.

С втората заповед от 8 март в срок до 48 часа шест лечебни заведения във Варна се задължават да определят задължителен брой легла за дейности по диагностика и лечение на положителни пациенти с основна инфекция със SARSCoV-2 не по-малко от 20% от обявените в РЗИ - Варна брой легла.

Лечебните заведения са: УМБАЛ "Света Марина" ЕАД; МБАЛ "Света Анна - Варна" АД; МБАЛ Варна към ВМА - София; МБАЛ "Еврохоспитал" ООД; СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД; МБАЛ "Еврохоспитал" ООД.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар