„Пристанище Варна" ЕАД има готовност за обработка на зърнени товари от Украйна

„Пристанище Варна" ЕАД категорично отхвърля твърденията, че не може да поеме обработката на допълнителни от заявените към момента товари". Това съобщиха от „Пристанище Варна" ЕАД.

„Във връзка с изнесените в публичното пространство множество неверни твърдения, свързани с дейността на „Пристанище Варна“ ЕАД, на първо място бихме искали категорично да заявим, че подобни политически внушения не допринасят по никакъв начин за развитието на предприятието, доколкото не акцентират върху реално съществуващите проблеми, а демонстрират единствено непознаване на спецификата на дейността на пристанищния оператор.

"Пристанище Варна" ЕАД категорично отхвърля твърденията, че държавният пристанищен оператор не може да поеме обработката на допълнителни от заявените към момента товари. Пристанището има достатъчен капацитет и възможности за това, поради което не е спирало да провежда активна търговска политика, свързана с привличане на различни групи товари.

Провеждат се работни срещи с товародатели от различни компании, включително такива, базирани в Украйна. Дружеството има готовност и за обработка на товари от Украйна, ако бъде намерено решение на логистичните проблеми и те бъдат транспортирани до терминали "Варна - Изток" и "Варна - Запад".

От началото на календарната година до момента, през терминалите на "Пристанище Варна" ЕАД са преминали над 3 млн. тона товари. Обемът на обработените товари е увеличен с над 830 хил. тона в сравнение със същия период на предходната година.

Делът на обработените товари от дружеството е около 26-29% от всички товари, преминали през българските пристанища. То е най-големият оператор на сухи товари и е лидер при контейнерите. Обичайно се работи с около 50 корабни агентийски фирми, 15 линейни агенти, 40 спедиторски фирми и с около 80 товародатели годишно.

"Пристанище Варна" ЕАД не е възложител на рехабилитация на релсови пътища или друга прилежаща или довеждаща железопътна инфраструктура.

В инвестиционната програма на "Пристанище Варна" ЕАД не е залегнало изграждането на музеи, конгресни центрове или други обекти с подобно предназначение в обособения район за обществен достъп край Морска гара - Варна.

"Пристанище Варна" e еднолично акционерно дружество. Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта и съобщенията. Дружеството не взема решения относно възлагането и провеждането на процедури за предоставяне на концесия.

Смятаме, че проведената вчера политическа пресконференция не случайно се случва именно сега. С Протокол № РД-08-137/30.03.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията е одобрена обява за провеждане на конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД - представители на държавата и към момента конкурсът е в ход. Съветът на директорите на дружеството осъжда остро всички публични опити за опорочаване на процедурата или оказване на въздействие над назначената комисия по избор.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар