Правителството разреши събарянето на старата Рейдова кула на Пристанище Варна

Правителството днес взе решение за промяна на статута на недвижим имот, предоставен за управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от публична държавна собственост в имот, частна държавна собственост.

С решението си Министерският съвет позволява премахването на съществуващото високо тяло на сграда „Рейдова кула“, намираща се на пристанищен терминал Варна-изток, заради лошото й конструктивно състояние. Сградата не съответства на функционалните изисквания за съвременен комуникационно-информационен център за управление на аварийно-спасителни операции. С реализирането на инвестиционен проект се предвижда на нейно място да бъде изградена нова сграда.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар