Отменят се всички мобилности по програма „Еразъм+“ на МУ-Варна

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от пандемията от COVID-19 и въвеждането на строги марки и ограничения в повечето европейски държави, с решение на Академичния съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна от 01.02.2021 г. се отменят всички входящи и изходящи мобилности по програма „Еразъм+” и в рамките на договори за двустранно академично сътрудничество за летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Решението е взето с цел опазване на сигурността и съхраняване здравето на идващите и заминаващи студенти.

Ръководството на Медицински Университет – Варна благодари за разбирането на партниращите университети, студентите, преподавателите и административния персонал.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар