Одобриха рекордния проектобюджет на Варна за над половин милиард лева

След 4-часови дебати ПК „Финанси и бюджет“ одобри проектобюджета на Варна за 2021 г. Той е в размер на 556,7 млн. лева, от които 68,63 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

Приходите по бюджета на общината са в размер на 488,07 млн. лева. От тях 279,1 млн. лева, което е 57,1% от общия бюджет, са за местни дейности. Останалите близо 209 млн. лева са планираните приходи за делегирани държавни дейности.

Прогнозните постъпления от имуществени и други данъци по бюджета за 2021 г. са в размер на близо 87 млн. лева. Най-голям дял заемат налозите върху недвижимите имоти и превозните средства – 53,7 млн. лева.

Неданъчните приходи, планирани в макрорамката, са в размер 95,6 млн. лева. Основна част по това перо са постъпленията от общински такси – близо 39,7 млн. лева. От управление на собственост се очакват приходи и доходи в размер на 35,2 млн. лева.

Капиталовата програма е за 182 млн. лева. От тях 121,4 млн. лева са заделени по бюджета на общината и 60,6 – по оперативни програми и проекти. Акцентът в тазгодишната програма е изграждане на нови училища, детски градини и инфраструктура в кварталите.

В тазгодишния бюджет има два основни приоритета – развитие на Варна като Град на знанието и икономическо развитие и естетизация на градската среда. Заложени са и редица мерки в подкрепа на широк кръг от хора с различни потребности в настоящата кризисна ситуация.

Най-важният финансов документ на общината предстои да бъде гласуван от Общинския съвет на заседание, което ще се проведе на 4 и 5 март 2021 г.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар