Одобриха номинациите за награда „Варна” в сферата на образованието и науката

С пълно единодушие съветниците от ПК „Наука и образование“ одобриха номинациите за награда „Варна“ в сферата на науката и на висшето образование, както и в системата на предучилищното и основното образование. Седем колектива и девет личности са предложени за удостояване с престижното отличие тази година, като окончателното решение ще вземе местният парламент.

Наградите се присъждат с решение на Общинския съвет в навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Връчват се на учители, ученици, преподаватели, учени, учителски и научни колективи за техни постижения през последната година.

Ето кои са номинирани за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Теодор Костов – ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна, многократно надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените и природните науки.

Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова гимназия – Варна, носител на многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и национални участия.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Божидар Златанов – ученик от Х клас в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна, многократно класиран на призови места в европейски, държавни и регионални първенства.

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Мария Пенева – старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“ – Варна, новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на пандемия

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Няма номинаци

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Няма номинации

VІ. „Учител на годината” в областта на средното образование

Няма номинации

VІІ. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна. Доказателство за неговите педагогически качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници на международни и държавни първенства.

VІІІ. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова. Екип, който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с децата, STEM – практики, различни програми и проекти.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна с директор Лиляна Лазарова – Янева. Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация на над 1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно подпомагане.

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена Павлова. Екипът работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща образователна среда, ориентирана към ученика, неговите възможности и потенциал.

Ето и номинираните за награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

доц. д-р Диана Радкова, д.м. – за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с изпълнителен директор проф. Д-р Силва Андонова за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност в областта на морското право.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата за мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му „Планиране на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков – за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар