Община Варна търси началник на отдел в Дирекция „Култура и духовно развитие"

Община Варна обявява конкурс за началник на отдел „Градски празници и чествания" към Дирекция „Култура и духовно развитие". Минималните изисквания към кандидатите заемане на длъжността са: степен на завършено образование – бакалавър в професионална област хуманитарни или социални науки, както и три години професионален опит.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Обновление и популяризиране на градските празници и чествания сред гостите и гражданите на град Варна. Разработване на визия за привличане на нови младежки публики". Включено е и интервю с кандидата.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 24.06.2024 г. на адрес: град Варна, бул. „Осми приморски полк" №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол", ет. 4, ст. 406, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: dvalcheva@varna.bg. За целта заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за контакт: 052/820 511, лице за контакт - Десислава Вълчева.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/2487


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар