Община Варна с анкета относно бъдещото развитие на града

Община Варна провежда анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Варна). Анкетата е насочена към гражданите от Община Варна, уточняват от там, като целта е да се запознаят с мнението на обществеността и да формират оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Варна“.

Сред почти 30-те въпроса, които откриваме в анкетата са: Кои са основните инфраструктурни проблеми на община Варна? Как оценяват комуналните услуги в общината – ВиК, електроснабдяване, топлофикация, газоснабдяване, интернет и т.н.?

Кои трябва да са основните приоритети за развитие на община Варна през следващите години?

Община Варна търси и оценка за качеството на доставяната питейна вода през последната година, а също пита възнамерявате ли да предприемете мерки за енергийна ефективност и обмисляте ли инвестиция във възобновяеми енергийни източници.

Гражданите могат да дадат оценка за състоянието на общината по няколко параметъра, между които - здравни услуги, достъпност, пътна инфраструктура, сметосъбиране, борба с престъпността и други.

В анкетата се откриват и въпроси свързани с това как се придвижвате през делнични и почивни до работа или училище, какви са възможностите за градска мобилност, как оценявате здравните услуги във Варна, а също околната среда по състояние на Морската градина, паркове, въздух, шум и други.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар