Община Варна проведе обществено обсъждане на проектобюджет 2022 г.

Общественото обсъждане на проектобюджета на Варна за 2022 година се проведе в петък в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Макрорамката и проектите, заложени в документа, бяха представени пред гражданите от Христо Иванов - зам.-кмет и Стефка Господинова – директор на дирекция „Финанси и бюджет“ към Община Варна.

Проектобюджетът на Община Варна за 2022 г. е без увеличение на местните данъци и такси. Той е с макрорамка в размер на 647 960 000 лв., от които 88,2 млн. лв. са от европейски проекти и програми. Приходите от делегирани от държавата дейности са 236,7 млн. лв., а от местни дейности - 322,9 млн. лв.

В разходната част - най-много средства ще бъдат отделени за функция „Образование“, която представлява 36% относителен дял от общия бюджет. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна”, Заложено е и увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, както и на заплатите на заетите в системата на предучилищното и училищното образование.

Осигурени са средства за помощи в областта на здравеопазването, социалното подпомагане и транспорта, финансова подкрепа за лечение на граждани, помощи за асистирана репродукция (инвитро процедури за бездетни двойки), за битови нужди на социално слаби хора.

Успоредно с това е разработена капиталовата програма с проекти за обновяване на уличната инфраструктура и благоустрояване на междублокови пространства на територията на целия града и селата, които са част от общината.

Планира се и поемането на нов дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционни проекти, който ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите на проектите. Повече информация: https://varna.bg/bg/1662

Мнения и въпроси, свързани с проектобюджета за 2022 г. и дълговото финансиране могат да се подават на еmail: hivanov@varna.bg njotovska@varna.bg pavdimova@varna.bg

Повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/1667. Предстои документът да бъде разгледан на сесия на Общинския съвет.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар