Община Варна приключи финансовата 2022 г. без просрочени задължения

Публична среща, организирана от Община Варна, за отчета на бюджет 2022 и проектобюджет 2023 бе проведена в зала "Пленарна". Събитието бе излъчено онлайн.

Документите бяха представени от Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“.

Бюджет 2022 г. бе изпълнен в условията на последствията от пандемията, икономическата и политическа нестабилност. Въпреки всички тези негативни фактори, Община Варна запази стабилно финансово състояние. Това потвърждава и Агенцията за кредитен рейтинг, която потвърди кредитния рейтинг на общината: Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна.

Община Варна приключи финансовата 2022 година без просрочени задължения при допустим праг 5% от отчетените разходи съгласно Закона за публичните финанси.

Отчет на приходите на Община Варна за 2022 г.- 504 432 820 лв., в т.ч.: по бюджет - 449 240 633 лв. По бюджет от средства от Европейски проекти и програми - 55 192 187 лв.

Относно проектобюджет 2023: Реално текущият бюджет на Варна за тази година е 550 млн. лв., формиран от местните приходи - 119 271 000 (имуществени и други данъци) и делегираните от държавата дейности - 20 526 566, които са целеви. Останалото в разчетите са стари заеми, преходен остатък и средства от европейски проекти и програми. Всичко 791 355 000 лв.

През 2023 г. няма да бъдат увеличени местните данъци и такси.

В разчетите е включено увеличение на трудовите възнаграждения на заетите в „Образование“ е средно с 15 % за педагогически и средно с 10% за непедагогическия персонал.

Проектобюджетът за „Образование“ е 239 491 000 лв., увеличен с 37 246 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2022 г.

Проектобюджетът на „Здравеопазване“ е 36 505 000 и е увеличен с 6 455 000 лв спрямо първоначалния бюджет на 2022 г.

Проектобюджетът за БКС и Околна среда е а 256 280 000 лв. и е увеличен спрямо 2022 г. с 76 136 000

Проектобюджетът за Спорт и Култура - е 30 510 000 лв и е увеличен с 4 051 000 спрямо 2022 г.,

Социални дейности - 46 838 000

Капиталовата програма за 2023 г. е в размер на 265 087 720 лв.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар