Обновяват системата за ранни предупреждения при бедствия във Варна

Варненската система за ранно предупреждаване и оповестяване при случаи на наводнения, свлачища, пожари и други бедствия, която е част от националната, ще бъде доизградена и обновена, съобщи Агенция "Фокус".

Ще се извърши акустично планиране и определяне на локациите за монтаж, доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на сирените, които ще се интегрират към действащата национална система. Наличните съоръжения ще бъдат модернизирани, ще се подновят контролна апаратура и операционни системи за управление. Ще бъде инсталиран специализиран софтуер за интеграция на надградената мрежа на територията на 14 -те области. Сирените с ТЕТРА радиоприемни устройства в областните градове с вече изградена сиренна система ще се цифровизират. Предвижда се и увеличаване на капацитета и модернизация на системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, която е без гаранционна поддръжка от 2011 г. Чести са случаите на повреди в части от оборудването, които вече не се предлагат за ремонт.

Разширението и модернизацията на системата за ранно оповестяване осигуряват широкомащабно предупреждаване едновременно на много хора за предстоящо или настъпило бедствие. Чрез акустични сигнали и гласова информация ще се получат указания за необходимите предпазни мерки и защитни действия.

Обновяването става възможно чрез финансиране от Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.“. Така ще бъдат доизградени общинските центрове освен във Варна и в още 13 области: Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Стара Загора и Ямбол.

По този начин над 650 000 души в 96 общини в България ще бъдат с повишено ниво на защита. Към момента националната система известява 39 % от населението на страната. С разширението й оповестеното население общо за страната ще стане 51 %.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар