Няма внесено предложение за преместването на Младежкия дом във Варна

Няма внесено предложение в Общински съвет – Варна за преместване на Младежкия дом. Това заяви председателят на местния парламент Тодор Балабанов по време на днешното заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“.

Изказването му беше в отговор на поставен въпрос от Дарина Иванова, председател на неправителствена организация, която попита дали предстои преместване на Младежкия дом в друга сграда.

„Няма внесено предложение в Общински съвет – Варна за каквото и да е разпоредително действие със сградата на Младежкия дом. Официално предложение на кмета на община Варна няма, съответно към днешна дата такава тема не стои на дневен ред“, категоричен бе Балабанов.

Във фокуса на заседанието бе проектобюджетът на Община Варна за 2023 г. в частта, касаеща програмите „Спорт“, „Младежки дейности“, „Спортно-туристическа дейност“, както и програмата за превенция и психосоциална рехабилитация.

Бюджетът на програма „Спорт“ тази година е в размер на 2,53 млн. лева. От тях 600 хил. лева са за материално стимулиране на спортните клубове, а други 660 хил. лева – за национални, международни и други прояви. Средствата за финансово подпомагане на отбори и школи, представляващи Община Варна, които се разпределят с решение на комисията по Наредбата за финансово подпомагане на проявите по програма „Спорт“, са 360 хил. лева.

Днешното заседание на комисията бе последното за мандат 2019-2023 г. За този период са проведени общо 12 заседания, припомни на колегите си председателят на комисията Генадий Атанасов. Постъпилите преписки до ПК „Младежки дейности и спорт“ са 183, а изпратените писма до институции – 123.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар