Нова автобусна линия тръгва във Варна

Нова автобусна линия №30 на "Градски транспорт Варна" ЕАД предстои да тръгне на 7 септември

Новата градска линия с номер 30 ще обслужва селищните образувания „Добрева чешма“ и „Телевизионна кула“ и ще даде достъп до града, включително и прикачаването по други линии на общинския превозвач.

За реализирането на линията са обособени съответно и три нови спирки „Лотос“ в кв. "Бриз", „Телевизионна кула“ и „Добрева чешма“ в двете местности.

Заложеният маршрут по спирки е следният: сп. „Бриз – обръщач“ – сп. „Лотос“ – сп. „Резервоара“ – сп. „Моста“ – сп. „Светкавица“ – сп. „Разклон Виница“ – сп. „Телевизионна кула“ – сп. „Добрева чешма“.

За осигуряване на условия на прикачване от автобусна линия 30, спирка „Лотос“ се включва по маршрута на автобусни линии с номера 31 и 29.

 


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар