Нараства безработицата във Варна спрямо миналата година по същото време

Равнището на безработица във Варненска област през февруари 2021 г. е 5,59%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 12454, с 2537 повече спрямо месец февруари на 2020 г., съобщават от Регионалната служба по заетост във Варна.

В сравнение с януари 2021 г. се отчита намаление от 0,21% пункта на равнището на безработица. За сравнение, през февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. също се отчита намаление с 0,13 процентни пункта.

В град Варна броят на регистрираните безработни през февруари 2021 г. е 6763. Равнището на безработица в града е 3,89%, с 1,13 процентни пункта по-високо спрямо февруари предходната година. В сравнение с януари 2021 г. се отчита намаление с 0,29 процентни пункта.

На работа в област Варна през февруари 2021 г. са постъпили 990 безработни лица. 92,9% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар.

През месеца в трудова заетост са устроени 158 младежи на възраст до 29 години, както и 48 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар