Награди „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование

Седмица остава до крайния срок за внасяне на номинации за награди „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование. Аргументирани предложения, придружени с грамоти, награди, отличия, препоръки, анкети, независими оценки, ще се приемат най-късно до 15 април 2021 г.

Номинациите са писмени и се депозират в деловодството на община Варна. Предложенията могат да се представят от педагогическите съвети, училищните настоятелства, Регионалното управление на образованието – гр. Варна, Дирекция "Образование и младежки дейности" при община Варна. Граждански, професионални сдружения и инициативни комитети, както и обществени съвети към детски градини и училища също имат право да внасят номинации.

Награда „Варна“ се присъжда всяка година в навечерието на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. С престижното отличие се удостояват ученици, учители и колективи от детски градини, обслужващите звена и училищата на територията на община Варна.

Наградите са в десет категории: „Ученик на годината“ в областта на общообразователната и професионалната подготовка; “Учител на годината” в областта на предучилищното, основното, средното образование и обслужващите звена; “Колектив на годината” в областта на предучилищното образование, както и на основното и средното училищно образование и обслужващите звена.

В срок до 25 април експертната комисия изготвя свое предложение до ПК „Наука и образование”, което включва до три номинации във всяко направление, подредени от първо до трето място. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство. След това ПК „Наука и образование” на свое заседание излъчва по едно предложение във всяко направление. Окончателното решение се взима от Общинския съвет.

Условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за номиниране за награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното образование са описани в Статута за награда "Варна" в системата за предучилищното и училищното образование .Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар