Коцев набеляза над 460 мерки за икономически растеж на Варна

Точно в стотния ден* от избирането му като кмет на Варна Благомир Коцев публикува програмата за мандата си до 2027 г. Документът от 60 страници, наречен "Варна – град на растежа и иновациите. Град на действието“, съдържа над 460 мерки за икономически растеж, ръст на доходите и модернизиране на Морската столица след застоя от последните 10 години. В това число не са други десетки проекти за подобряване на градската среда, ремонти и нови улици от инвестиционната програма на МФ за общински проекти, от ремонтната и капиталовата програми  на Община Варна, задължения по бюджета на общината, инвестиции на държавата във Варна, както и дейности, които по закон кметският екип е длъжен да осъществява.

Акцент пред скоби в програмата е образованието и модернизирането на образователната среда. То е изведено като приоритет с над 24 посочени проекта за модернизация на учебната среда, нови сгради и корпуси на училища, градини и ясли, както и с други 24 политики в подкрепа на децата, учителите, връзката на училищата и ВУЗ с бизнеса.

Коцев залага на икономическа част за увеличаване на доходите и преодоляване на изоставането от предходните мандати чрез над 160 мерки. Сред тях са изграждане на Индустриални зони и паркове на посочени три локации, поетапно обновяване на градското осветление за над 20 млн. лв., ударно осигуряване на европейски средства, изграждане на канализация в зони на града, оставени без такава години наред, дигитализация на над 1 млн. данъчни документа, въвеждане на електронен подпис и създаване на дигитален архив и документооборот в общината, както и нова визия за туризма. Иновативна е политиката за сформиране на екипи с ремонтни "линейки“, които да правят бързи градски ремонти при възникване на малки повреди, както и грижа и поетапно обновяване на зелената система на Морската градина. Планът на Коцев предвижда и нов приют за безстопанствените кучета и грижа за животните в Зоопарка. Особен акцент е поставен и на над 60 социални услуги,  подкрепа за културата и спортната общност и финансово обезпечаване на всички варненски фестивали, над 30 мерки за превенция на рисковете, свързани с младите хора и младежките дейности. Концепцията за дигитализация на Коцев предвижда множество иновативни проекти и разработки. Сред тях са ново дигитално приложение за Варна с опции за безкешови плащания за всякакви градски, транспортни и данъчни услуги, както и участие на младите хора чрез интелигенти разработки за управление на градски процеси, апове, приложения и др., които общината да внедри. Подобряване на чистотата и подземни контейнери за боклук, където това е приложимо, пък е предложението на кмета за подобряване на сметосъбирането. От по-големите инфраструктурни проекти, Коцев акцентира върху основния ремонт на Аспаруховия мост съвместно с АПИ, за който екипът му обяви по-рано тази година, че са осигурени средства.

За мандата си до 2027 г. Коцев предлага решения за "Дупката“, която от няколко мандата остава нерешен проблем, ремонт на тръбата под Варненското езеро, за която вече се осигуриха над 20 млн. лв., Шокъровия канал, масирано проектиране на обекти, паркове и улици, за да има общината проекта готовност за мащабна 4-годишна инвестиционна програма за естетизация на целия град. Акцент е изграждането на нова сграда на Математическата гимназия, както и санирането на всички ДКЦ и ясли в града. Изграждане на многоетажни паркинги и оптимизация на синя и зелена зона също предстоят, както и ремонт на Летния театър, на десетки междублокови пространства и пазари. Сред заявените инициативи на новото ръководство е изграждането на голям център за видеонаблюдение на Варна, която в момента притежава едва малко над 400 камери за управление на сигурността.

В програмата специално място има и Морската градина, за която е предвидено да се изработи цялостна визия за дългосрочно развитие на парка с широко публично и експертно обсъждане. Решаване на проблема с колите в Морската градина е сред приоритетите на кмета Коцев, който той обяви още по време на предизборната си кампания.

В частта публичност кметът потвърждава обещанието си за провеждане на приемни за гражданите в отговор на общественото очакване, породено от лошата комуникация на хората с местната власт през изминалите години.  Такъв ангажимент поемат и всички заместник-кметове в екипа на Коцев.

Структурата на програмата е разделена на три приоритетни цели. В първия приоритет, Варна – град на растежа и иновациите, са включени промяна в икономическия профил на общината в посока високотехнологични, иновативни производства и такива с висока добавена стойност; нов подход при привличането на инвеститори; интегрирани инвестиции в Североизтока с цел икономическо оживление на Варна и региона и за повишаване доходите на гражданите.

Във втория приоритет: Варна - град на действието са заложени над 100 мерки за  повишаване качеството на общинските услуги и внедряването на високотехнологични решения в сферите на транспорта, чистотата, осветлението, озеленяването, сигурността и контрола, и грижата за животните.

В приоритетна цел три, Варна – град на хората, град без периферия, са посочени политики за модернизация, достъпност и качество на живота на хората и градската среда чрез изграждане и поддържане на здравна, социална, културна, младежка, спортна, градска и зелена инфраструктура. Опазването на природните, исторически и обществени ресурси, в т.ч. и Морската градина, са основните акценти по това направление, а специално място е отделено на публичността и достъпа на гражданите до кметския екип.

* Какво е "100 дни“ и от къде идва? Това е число, което днес е обичайно за политиката и се счита в целия свят за крайъгълна дата. То позволява да се обобщят някои резултати от дейността на политик от най-високо ниво, има своя традиция.

Числото "100" винаги е привличало и продължава да привлича много личности и политици. Това са 100-те дни на Наполеон, през които той успява да възроди армията си и претърпява съкрушително поражение от херцога на Уелингтън. Това включва 100-дневното извънредно антикризисно управление на американския президент Франклин Рузвелт, през което той успя да извади страната от Голямата депресия.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар