Избират нов директор на Градската художествена галерия

Обявен е конкурс за директор на Градската художествена галерия, става ясно от обявлението в сайта на Община Варна

Минималните изисквания към кандидатите са магистърска степен в професионално направление теория на изкуствата или изобразително изкуство, 3 години опит  в професионалното направление и да притежава организационни умения, управленска, стратегическа и лидерска компетентност, адаптивност, комуникативност и умения за работа в екип.

Присъдени научни степени са предимство, както и опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство, чуждоезикова подготовка и добра компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – защита на концепция за развитието на галерията в следващите 5 години, колкото ще управлява избраният кандидат, и събеседване.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар